Praktijknieuws

 • 23 mei 2018

  Vanaf 25 mei 2018 is er nieuwe privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet vervangt de Wbp (Wet bescherming Persoonsgegevens).

  De AVG stelt een aantal aanvullende eisen ten opzichte van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze nieuwe verplichtingen zijn er vooral op gericht om:

  gegevens beter te beveiligen;
  patiënten meer controle te geven over hun gegevens;
  een zorgverlener te stimuleren gericht beleid te maken op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens.
  Wat betekent dit voor u?

  De huisartspraktijk heeft een Privacy verklaring, klik hier om de Privacy verklaring te bekijken.

  Om gegevens te kunnen uitwisselen met andere zorgaanbieders heeft uw huisarts uw schriftelijke toestemming nodig.