Veelgestelde vragen

 • Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 • De KNMG heeft sinds jaar en dag het standpunt dat behandelend artsen geen geneeskundige verklaringen ten behoeve van eigen patiënten mogen afgeven. Dit standpunt wordt regelmatig gesteund door uitspraken van de tuchtrechter.

  Een geneeskundige verklaring is een schriftelijke verklaring die door een arts is opgesteld. De arts geeft in een geneeskundige verklaring, meestal op verzoek van een patiënt of zijn vertegenwoordiger, een op medische gegevens gebaseerd waardeoordeel met betrekking tot de patiënt en diens gezondheidstoestand.

  Klik hier voor meer uitleg

 • Ga naar “Uw dossier”, klik op : ” ik wil me aanmelden”, dit dient U eenmalig te doen.

  Bekijk de demo, en klik op direct aanmelden. Vul de gegevens in en verstuur.

  U dient zich eerst aan te melden, alvorens U met DigiD en SMS-code kunt inloggen!

 • Vanaf 1 januari 2015 hebben de regionale artsen geen inzicht meer in uw medische gegevens.

  Omdat ik het belangrijk vind dat U altijd zelf uw belangrijkste medische gegevens kunt inzien, heb ik gekozen voor een nieuwe praktijksite, met MijnGezondheidNet (MGn). Na aanmelden kunt U middels DigiD met SMS inloggen in uw eigen dossier.

  Gebruikt U geen DigiD, dan printen wij graag een uitdraai van uw dossier uit, vraag het aan de assistente.

  U kunt er ook voor kiezen om uw medisch dossier wel inzichtelijk te maken voor regionale artsen middels het EPD. Hiervoor verwijs ik U naarhttp://www.vzvz.nl, U vindt daar een toestemmingsformulier (Opt-in) dat U ingevuld en ondertekend bij mij dient in te leveren. U krijgt van mij vervolgens een (vrijwarings-)verklaring die U ook dient te ondertekenen.